Slide background

Myśl pozytywnie

Twoje szczęście jest w Tobie

Slide background

Elżbieta Szczepańska
psycholog

Alkoholizm

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która prowadzi do życia we wstydzie, poczuciu winy, w samotności.

Narkomania

Przyjmowanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych może szybko doprowadzić do wystąpienia zależności psychicznej i fizycznej.

Lekomania

Osoby chore potrafią latami przyjmować leki, które niegdyś zostały im zalecone przez lekarza nie dostrzegając już uzależnienia

Zaburzenie odżywiania

Jedzenie, czyli coś, bez czego nie jesteśmy w stanie żyć, może stać się pułapką.

Hazard

Patologiczny hazard, poza ogromnymi długami, może doprowadzić do innych poważnych konsekwencji w życiu chorej osoby.

Uzależnienia behawioralne

Uzależnić można się niestety od wszystkiego, również od czynności. Nawet najprzyjemniejsze czynności mogą stać się udręką, czymś nad czym tracimy kontrolę.