Uzależnia Behawioralne

Ośrodek Terapii Uzależnień „Droga Powrotna” w Długołęce, oferuje 28 dniowy pobyt, obejmujący kompleksowe leczenie uzależnień behawioralnych ( siecioholizm, uzależnienie od komputera, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm). Program  leczenia zawiera terapię grupową oraz indywidualną. Każdy pacjent jest objęty programem dostosowanym do własnych problemów i potrzeb. Dzięki temu, poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z chorobą, nasi pacjenci pracują nad problemami współistniejącymi z uzależnieniem, co jeszcze bardziej zwiększa ich szanse na powrót do zdrowia i odzyskiwanie radości z życia. Podczas pobytu, pacjenci mają zagwarantowane wsparcie zespołu  psychologów, psychoterapeutów, lekarza psychiatry oraz opiekę pielęgniarską.

Układajac program terapii, braliśmy pod uwagę największe trudności z jakimi zmagają się osoby uzależnione od czynności, cierpiące z powodu uzależnień behawioralnych. W trakcie terapii grupowej, indywidualnej oraz pracy własnej, pacjenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im rozpoznawać i radzić sobie z mechanizmami choroby, objawami zwiastującymi nadejście chęci do ponownego wykonywania czynności, czyli tzw głodu, który będzie różny w zależności od czynnika uzależniającego. Wiele uwagi poświęcamy emocjonalności, ponieważ zrozumienie emocji i umiejętność rozpoznawania ich, odgrywa istotną rolę w radzeniu sobie z mechanizmami uzależnienia i głodem. Zależy nam na tym, by nasi pacjenci, poza zdobyciem wiedzy o swojej chorbie i jej wpływie na własne życie, nauczyli się rozpoznawać czynniki zagrażające i utrudniające im ich zdrowienie. Program terapeutyczny, obejmuje również sesje rodzinne, których celem jest pomoc członkom rodziny chorego, w zrozumieniu istoty jego choroby.

Tylko w trzeźwości masz szansę odzyskać radość życia i dostrzec jego wartość, przede wszystkim jednak, masz szansę poznać prawdziwego Siebie – wolnego od nałogu .

Cały program ma na celu zmotywować i nauczyć naszych pacjentów życia w trzeźwości i dbania o własne zdrowie.

Uzależnienia behawioralne

Uzależnieniem behawioralnym nazywamy zespół utrwalonych nawyków związanych z powtarzaniem konkretnych czynności. Ich wykonywanie ma na celu wywołanie u osoby uzależnionej konkretnych doznań, jak np. ulga, euforia, zadowolenie, “zastrzyk adrenaliny” itp. Samo wykonywanie i powtarzanie czynności nie oznacza jeszcze choroby. Nawyk staje się chorobą, gdy osoba chora zaczyna odczuwać wewnętrzny przymus powtarzenia danych czynności, pojawiają się u niej problemy z kontrolowaniem tych zachowań. Osoba uzależniona powtarza zachowania, pomimo negatywnych skutków swoich działań. Wytwarza się również tolerancja – zwiększa się częstotliwość wykonywania czynności oraz pojawiają się objawy abstynencyjne, które również występują w uzależnieniach behawioralnych. Nie wszystkie objawy muszą występować, żeby zdiagnozować uzależnienie, wystarczą tylko 3 spośród nich. Wymienienie akurat tych czynników uzależniającyh, nie oznacza, że nie występuja inne uzależnienia. Można uzależnić się od wszystkiego, np. od pracy, seksu, zakupów, Internetu, komputera, telefonu, słodyczy, opalania, ćwiczeń fizycznych i wielu innych.

Objawy uzależnień od pracy, zakupów i Internetu zostały dokładniej rozpisane w poniższej tabeli.

ZAKUPOHOLIZM PRACOHOLIZM SIECIOHOLIZM

Głód: Osoba cierpiąca na zakupoholizm, kompulsywne robienie zakupów, będzie odczuwać wewnętrzny przymus kupowania kolejnych rzeczy. Może jej towarzyszyć poczucie, że jeśli czegoś nie kupi, to nie wytrzyma

Głód: Pracoholik czuje przymus wykonywania czynności związanych z pracą, ma przymus myślenia o niej. Nawet jeśli taka osoba skończyła już swój dzień roboczy, nie potrafi oprzeć się pokusie, żeby jeszcze pracować, nawet kosztem życia prywatnego.

Głód: Osoba chora pomimo składanych sobie obietnic ma poczucie, że musi korzystać z Internetu, jest jej trudno lub wręcz odbiera jako niemożliwe zaprzestanie korzystania z sieci.

Utrata kontroli: Często takiej osobie towarzyszy subiektywne przekonanie, że nie jest w stanie kontrolować ilości i częstotliwości zakupów, a także czasu, który na nie poświęca.

Utrata kontroli: Często osoba chora zapytana o to ile dzisiaj pracowała mówi „3-4 h”, w rzeczywistości okazuje się, że jest to 16h. Taka osoba często traci poczucie czasu, ma problem z kontrolowaniem ilości czasu i wykonywanych zajęć związanych z pracą, nawet, gdy ma wolne.

Utrata kontroli: Osoba uzależniona ma poczucie, że korzystanie z Internetu jest poza jej kontrolą, ma problem z określeniem czasu spędzanego w Sieci i powstrzymaniem od skorzystania z Internetu.

Objawy abstynencyjne: Zakupoholik będzie odczuwać gorszy nastrój, gdy zacznie ograniczać, powstrzymywać się lub mieć ograniczony wybór dokonywania zakupów. Częstymi uczuciami i stanami, które towarzyszą przy objawach abstynencyjnych są gniew, rozdrażnienie, niepewność, lęk, chwiejność emocjonalna. Objawy te ustępują, gdy pojawia się możliwość dokonania zakupów.

Objawy abstynencyjne: W chwili ograniczenia dostępu do pracy, przerywania jej , np. weekend, urlop itp. U pracoholika pojawia się szereg nieprzyjemnych doznań. Zaczyna być rozdrażniony, towarzyszy mu często poczucie winy, straty czasu, lęku, stany te znikają w chwili, gdy uzależniona od pracy osoba, znowu ma do niej dostęp.

Objawy abstynencyjne: Gdy siecioholik będzie miał ograniczony dostęp do Internetu lub będzie podejmował próbę przerwania korzystania z niego zacznie doświadczać nieprzyjemnych uczuć związanych z brakiem lub ograniczeniem źródła uzależnienia. Najczęstszymi objawami są zmiany nastroju, rozdrażnienie itp. Objawy ustępują z chwilą ponownego dostępu do sieci.

Zmiana tolerancji: Pojawia się potrzeba spędzania coraz większej ilości czasu, niż na początku, żeby odczuwać przyjemność i zadowolenie. Dawniej poprawa samopoczucia nie wymagała poświęcanie dużej ilości czasu na robienie zakupów.

Zmiana tolerancji: Podobnie jak w każdy innym uzależnieniu, z czasem, chory potrzebuje wykonywać jeszcze więcej pracy, niż kiedyś, żeby móc odczuwać zadowolenie i czerpać z niej przyjemność. W innym przypadku, nieprzyjemne stany będą się utrzymywać.

Zmiana tolerancji: Siecioholik zaczyna coraz więcej czasu spędzać na korzystaniu z Internetu, mniejsze „dawki” Internetu nie dostarczają już uczucia zadowolenia i satysfakcji

Koncentracja życia wokół nawyku: Inne przyjemności, zainteresowania, kontakty z bliskimi i znajomymi zaczynają schodzić na dalszy plan życia osoby uzależnionej. W jej życiu dominuje kupowanie. Coraz więcej czasu spędza na planowaniu, zdobywaniu pieniędzy na zakupy i rozmyślaniu o kupowaniu.

Koncentracja życia wokół nawyku: Życie osoby uzależnionej od pracy zaczyna być zdominowane przez nałóg. Chory traci zainteresowanie innymi obszarami swojego życia. Zapomina o dawnych pasjach, ogranicza kontakty towarzyskie, zaniedbuje życie rodzinne.

Koncentracja życia wokół nawyku: Uzależnienie powoduje, że osoba, która dawniej miała mnóstwo zainteresowań, prowadziła życie towarzyskie, potrafiła spędzać czas w różny sposób, stopniowo traci to wszystko ponieważ jej życie zaczyna się koncentrować wokół Internetu.

Kontynuowanie zachowań pomimo wyraźnych szkod: Osoba chora nie potrafi przestać kupować. Nie chodzi o to, że nie jest w stanie wyjść ze sklepu. Chory nie potrafi przestać, pomimo problemów finansowych, szkód dotyczących relacji z bliskimi osobami, konsekwencji zdrowotnych.

Kontynuowanie zachowań pomimo wyraźnych szkod: Pracoholik z czasem zaczyna ponosić konsekwencje swojej chorby. Nawet, gdy jest świadomy jej wpływu na swoje życie, w dalszym ciągu oddaje się pracy. Nie jest w stanie przestać pracować w chorobliwy sposób, pomimo cierpienia spowodowanego uzależnieniem.

Kontynuowanie zachowań pomimo wyraźnych szkod: W któryms momencie, w życiu osoby uzależnionej pojawiają się przykre konsekwencje jej choroby. Konsekwencje te dotyczą zarówno sfery społecznej, psychicznej jak i fizycznej. Pomimo tych skutków, osoba uzależniona nie jest w stanie zaprzestać korzystania z Internetu.

 

Jeżeli podejrzewasz, że możesz cierpieć z powodu uzależnienia behawioralnego, nawet takiego, które nie zostało tutaj wymienione, rozważ znalezienie dla siebie specjalistycznej pomocy i wsparcia. Tak jak pisaliśmy wcześniej, uzależnić można się praktycznie od wszystkiego. Nie należy zapominać, że uzależnienie jest chorobą, prowadząca do cierpienia i przykrych konsekwencji, w życiu osoby chorującej oraz jej rodziny.

Z każdego, nawet najtrudniejszego miejsca swojego życia, można odnaleźć Drogę Powrotną, drogę do zdrowia i prawdziwego siebie.

Umów się na konsultację, nie pozwól, żeby choroba sprawowała nad Tobą kontrolę.