Detoks alkoholowy, odtrucie alkoholowe we Wrocławiu

Detoksykacja alkoholowa we Wrocławiu

Proces detoksykacji z alkoholu ma na celu przerwanie ciągu i usunięcie toksyn, które nagromadziły się w organizmie na skutek zażywania jednej bądź kilku substancji. Detoks alkoholowy ma pomóc zredukować nieprzyjemne doznania fizyczne i psychiczne, występujące w zespole odstawiennym. W tym celu lekarz dobiera odpowiednie leki, łagodzące objawy odstawienia substancji. Dodatkowo, w zależności od stanu pacjenta, podawane są płyny, które mogą nieznacznie przyspieszyć usunięcie toksyn z organizmu osoby uzależnionej.

Pacjent po przebytym detoksie alkoholowym, powoli wraca do kondycji fizycznej, objawy zespołu odstawiennego ustępują. Szansę na odzyskanie kontroli nad życiem, daje terapia alkoholizmu.

Jak odtrucie alkoholowe wygląda u nas we Wrocławiu?

Przed przystąpieniem do procesu leczenia, pacjent jest dokładnie badamy przez lekarza psychiatrę. Lekarz ocenia ogólną kondycję chorego – jego stan psychiczny i somatyczny. Dodatkowo, badanie pacjenta jest uzupełniane o diagnostykę laboratoryjną dzięki czemu, lekarz jest w stanie dokładniej dobrać leczenie do stanu chorego i przy okazji wykluczyć zagrożenie życia lub zdrowia chorego.

Zadbaliśmy o to, by pacjenci mogli podczas leczenia przebywać w komfortowych i bezpiecznych warunkiach. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarek posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy, również z osobami uzależnionymi. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej konsultacji z lekarzem internistą. W trakcie pobytu, pacjent może liczyć również na wsparcie psychologa lub terapeuty.

DETOKS ALKOHOLOWY W NASZYM OŚRODKU WE WROCŁAWIU JEST W PEŁNI DYSKRETNY I ANONIMOWY.

Poddanie się detoksykacji jest pierwszym krokiem do zdrowienia. Kolejnym krokiem jest podjęcie terapii.

Sam detoks nie gwarantuje wygrania z nałogiem, tylko dzięki specjalistycznemu leczeniu i pracy z terapeutami, osoba uzależniona ma szansę pokonać swoją chorobę.

Odtrucie alkoholowe Wrocław

Proces detoksykacji, czy inaczej mówiąc, detoks alkoholowy ma na celu usunięcie toksyn, które nagromadziły się w organizmie na skutek nadużywania alkoholu. Dzięki prawidłowo i bezpiecznie przeprowadzonemu odtruciu z alkoholu, w organizmie osoby chorej stopniowo uzupełniane są utracone niedobory odżywcze, w końcu zostaje przywrócona równowaga elektrolitowa, która zawsze zostaje zachwiana podczas trwających nawet kilka tygodni ciągów alkoholowych.

Prawie zawsze, osoby uzależnione, gdy tylko przestają dostarczać organizmowi kolejnych dawek alkoholu, doświadczają objawów abstynencyjnych. Najczęstszymi, choć nie wszystkimi objawami odstawiennymi są: lęk, bezsenność, wahania nastroju, drżenie rąk, bóle mięśni, skoki ciśnienia. Niekiedy zdarza się, że zespół abstynencyjny ulega powikłaniu, w trakcie jego trwania mogą wystąpić niebezpieczne dla życia drgawki lub majaczenie. Jednym z celów odtrucia alkoholowego, czasem nazywanego leczeniem kaca, jest właśnie zminimalizowanie lub całkowite zredukowanie (w zależności od czasu trwania choroby i stanu pacjenta) nieprzyjemnych i niebezpiecznych dla pacjenta objawów odstawiennych, zarówno psychicznych jak i somatycznych.

Nasz ośrodek terapii alkoholowej we Wrocławiu  zapewnia pełną dyskrecję i anonimowość swoim pacjentom.

Poddanie się detoksykacji jest pierwszym krokiem do zdrowienia. Kolejnym krokiem jest podjęcie terapii.

Sam detoks alkoholowy i leczenie kaca nie gwarantuje wygrania z nałogiem, tylko dzięki specjalistycznemu leczeniu alkoholizmu i pracy z terapeutami, osoba uzależniona ma szansę pokonać swoją chorobę.

Czas trwania: 3-5 dni, w zależności od stanu pp.